.

.

 ORCi WORLD CH'15  

 

 

 IYT TRAINING 

 
 

 

 

 

;

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

BLONDY'S

BlondÄ«nes burÄs Baltic Sailing Week'11 regatÄ

Dažas sabiedrÄ«bÄ pazÄ«stamas dÄmas piedalÄ«sies Baltic Sailing Week'11 regatÄ, kas notiks šajÄ nedÄļas nogalÄ - 11. un 12. jÅ«nijÄ RÄ«gas jÅ«ras lÄ«cÄ«. Pirms šÄ« notikuma treniÅi DaugavÄ uz LST jahtas MMM klÄja. BlondÄ«nes piedalÄ«sies BSW'11 sacÄ«kstÄs projekta 
"120 stundas" ietvaros, kas no 21. maija 5. sÄrijÄs tiek demonstrÄts LNT kanÄlÄ, sestdienÄs 20:35.