.

.

 ORCi WORLD CH'15  

 

 

 IYT TRAINING 

 
 

 

 

 

;

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

KEISARI BALTIC OFFSHORE WEEK'12 REGATÄ LST BELLATRIX - 5. VIETA ORCi 1. GRUPÄ

No 1. lÄ«dz 4. augustam Somijas galvaspilsÄtÄ Helsinkos notika Keisari BOW'12 regate, kas pulcÄja 45 jahtas no septiÅÄm valstÄ«m. Komandas cÄ«nÄ«jÄs par Somijas / Igaunijas jÅ«ras jahtu ÄempionÄta titulu. Šogad starptautiskÄ interese par šÄ«m sacÄ«kstÄm bija krietni vien lielÄka nekÄ iepriekšÄjos gadus, jo daudzu jahtu komandas izmantoja šo iespÄju pÄrbaudÄ«t laivas un inventÄru pirms Audi International ORC pasaules ÄempionÄta, kurš notiek turpat Helsinkos .... oficiÄlÄ sacÄ«kšu mÄjaslapa http://www.bow.fi/