.

.

 ORCi WORLD CH'15  

 

 

 IYT TRAINING 

 
 

 

 

 

;

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

LST SPORTA JAHTA BELLATRIX, CEÄ»Ä NO OSLO UZ ĶĪLI  SPÄCĪGA 40 MEZGLU PRETVÄJA DÄÄ», NOKAVÄ PIRMÄS DIENAS STARTUS KIELER WOCHE'13 REGATÄ 

SpÄcÄ«gs pretvÄjšs un laika trÅ«kums tÄds bÄ«ja jahtas "BELLATRIX" pÄrdzÄ«šanas scenÄrijs steidzoties uz Kieler Woche regati ĶīlÄ. Jau izejot no NorvÄÄ£ijas galvaspilsÄtas Oslo 20. jÅ«nija vakarÄ, laika prognoze nesolÄ«ja neko labu. TurpmÄkÄs dienas spÄcÄ«gs D DR vÄjšš lÄ«dz 30 mezgliem (faktiski bija 40) nodrošinÄja ļoti mokošu un lÄnu virzÄ«šanos uz priekšu. CeÄ¼Ä vÄl divas reizes tika uzpildÄ«ta degviela un tÄ arÄ« nevienu reizei neizdevÄs pacelt buras. LST Komanda jau laicÄ«gi tika informÄta par to, ka iespÄjamÄ ierašanÄs pÄrceļas par vienu diennakti. PÄc trÄ«s diennakšu pÄrgajiena jahta beidzot ieradÄs ĶīlÄ ar nestradÄjošiem instrumentiem, autopilotu un nolauztu vÄja rÄdÄ«tÄju. Bet par spÄ«ti visÄm Ä·ibelÄm, komanda veiksmÄ«gi iziet uz starta jau sacÄ«kšu otrajÄ dienÄ. Lai veicas ....