.

.

 ORCi WORLD CH'15  

 

 

 IYT TRAINING 

 
 

 

 

 

;

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

HELSINKI CUP - LST 4+4 komandai 2. vieta 

 

Sestdien un SvÄtdien Helsinkos 4+4 komandai pirmÄ   godalga šosezon un labs noskaÅojums uzsÄkot   treniÅus LatvijÄ. Komandas sastÄvs tika nokomplektÄts tikai pÄdÄjÄ dienÄ izbraucot no Tallinas.Dienu pirms izbraukšanas,  krÄ«tot no motocikla, roku satraumÄja mÅ«su komandas pitmans Toms TutÄns un steidzami vajadzÄja meklÄt aizvietotÄju no Latvijas vai Igaunijas. PÄdÄjÄ brÄ«dÄ« piekrita braukt Artis .... no JK „Auda”, kurš TallinÄ ieradÄs ar nakts autobusu.ArÄ« igauÅu komandai bija problÄma ar pamatsastÄvu nevarÄja pieslÄgties Rauls Grigorjevs (genoa trimm) un steigÄ nÄcÄs meklÄt profesionÄli no Somijas, kurš derÄtu arÄ« pÄc svara.X-35 OD sacÄ«kstÄs max. komandas svars - 640 kg.
PirmajÄ sacÄ«kšu dienÄ pÅ«ta spÄcÄ«gs 15/18 m.s. vÄjšs. Pirms pirmÄ starta nepareiza genoa izvÄle un nokavÄts starts mÅ«su komandai rezultÄtÄ - DNF. CeturtajÄ un pÄdÄjÄ sestdienas startÄ ieplÄ«sa spinakers un saplÄ«sa grots, bet izdevÄs finišÄt pirmajiem. VietÄjÄ somu šÅ«šanas darbnÄ«cÄ  pa nakti tika saremontÄts grots.
OtrajÄ sacÄ«kšu dienÄ pÅ«ta mÄrens vÄjšs apm: 4 m.s..Divas otrÄs vietas un rezultÄtÄ otrÄ vieta sacÄ«kšu kopvÄrtÄjumÄ – labs rezultÄts, Åemot vÄrÄ, ka startÄja spÄcÄ«gÄkÄs somu komandas.PÄdÄjÄ otrÄs dienas startÄ visu distanci bijÄm vadÄ«bÄ, bet tikai kursÄ no priekšpÄdÄjÄs zÄ«mes problÄma ar spinakera pacelšanu un zaudÄta vieta. Uzvara kopvÄrtÄjumÄ – 2009 g. Pasaules ÄempionÄta otrÄs vietas ieguvÄjiem X.O komandai. SecinÄjums –  Ä¼oti labs sasniegums, bet tomÄr sacÄ«kstÄs daudz komandas sadarbÄ«bas brÄÄ·a un ļoti daudz vÄl jÄstrÄdÄ pie atsevisÄ·iem elementiem piemÄram: darbÄ«ba pie distances zÄ«mÄm.Ceram uz veiksmi turpmÄk un protams jÄtrenÄjas.

Komandas sastÄvs: Mati Sepp (igaunija),Andrejs Buls(LST), Oskars Kaminskis(LST), Indars KalniÅš(LST), Artis  KalniÅš(LST),Arvi Kink(igaunija), Joan Priit (somija)

SacÄ«kšu rezultÄti 
http://www.emk.fi/kilpailu/kilpailut/fi_FI/x_veneet_tulokset_final/       

Bildes  http://www.tekkore.net/segling/X-yachts/sunday/

        http://www.tekkore.net/segling/X-yachts/saturday/