.

.

 ORCi WORLD CH'15  

 

 

 IYT TRAINING 

 
 

 

 

 

;

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

KIELER WOCHE'11

Latvian Sailing Team ar jahtu MMM piedalÄs KIELER WOCHE'11 - 8. vieta Kiel-Cup Alpha un 3. vieta Silbernes Band Race regatÄs

NokavÄjot pirmÄs dienas startu Latvijas ÄempionÄtÄ jÅ«ras jahtÄm, vienu stundu pirms otrÄ etapa starta LST jahta MMM piestÄja "Audas" jahtklubÄ, atgriežoties no Kieler Woche'11 regatÄm. IzcÄ«nÄ«ta 8. vieta Kiel-Cup Alpha 18 laivu konkurencÄ pÄc ORC pÄrrÄÄ·ina. SacÄ«kstes notika 3 dienas, no 20. lÄ«dz 22. jÅ«nijam. Boju distancÄs kopÄ tika doti 7 starti. Šo sacÄ«kšu ietvaros paralÄli ORC notika One Design ÄempionÄts "Farr-30" un "X-99" klasÄs.
SavukÄrt 23. jÅ«nijÄ plkst. 16:00 LT tika dots starts "Silbernes Band" regatei. Distances garums apmÄram 85 j.j., burÄjot starp bojÄm VÄcijas un DÄnijas Å«deÅos. Visu distances laiku pÅ«ta spÄcÄ«gs DR vÄjš, un LST jahta MMM finišÄja aptuveni 5 no rÄ«ta pie Ķīles bÄkas kÄ otrÄ ÄtrÄkÄ laiva grupÄ. KopvÄrtÄjumÄ MMM ieguva 3. vietu pÄc ORC Club.
TÄdi mums šogad JÄÅi! Un rezultÄts - labs, tÄ kÄ vÄjš pÅ«ta krietni stiprÄk nekÄ tika gaidÄ«ts pÄc prognozes, kas laivai ir ne tik labvÄlÄ«gi šÄda tipa sacÄ«kstÄs.
Latvian Sailing Team komandas sastÄvs - Andrejs Buls, Rihards Vaivods, Indars KalniÅš, Edgars Kerijs, Toms TutÄns, Eižens Leimans, Miks Balodis, Ivars Mežulis ___ Paldies komandai un atbalstÄ«tÄjiem...!