.

.

 ORCi WORLD CH'15  

 

 

 IYT TRAINING 

 
 

 

 

 

;

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

JAHTA GURU UN LATVIAN SAILING TEAM - 1.VIETA LATVIJAS JAHTKLUBA SEZONAS ATKLÄŠANAS REGATÄ 

Sestdien, 25.maijÄ LielupÄ notika Latvijas Jahtkluba sezonas atklÄšanas regate. A grupÄ pirmo vietu izcÄ«nÄ«ja LST komanda ar jahtu GURU Grand Soleil'40 Racer. OtrÄ vietÄ - jahta UDACHA First 34.7 un trešÄ vieta GALAXY X-43.
Starts tika dots LielupÄ, distancÄ 2 apļi lÄ«dz jÅ«rai. Jau startÄjot mÅ«su jahta izvirzÄ«jÄs vadÄ«bÄ, un noturÄja pÄrsvaru lÄ«dz pat finiša taisnei. SÄ«vÄkie konkurenti - jahta UDACHA, finišÄ zaudÄja 2.5 minÅ«tes pÄc LYS handikapa pÄrrÄÄ·ina sistÄmas.
Komandas sastÄvs - Arnis Remess/kapteinis stÅ«re, Indars KalniÅš/foks spinakers, Igors Nikolajevs/foks spinakers, Andrejs Buls/grots, Kaspars Verners/masts, JÄnis JÄkabsons/fors, Artis KalniÅš/otrais fors, Arnis Vizulis/klavieres.
Apsveicam komandu ar uzvaru un lai tik pat veiksmÄ«gas šÄ«s sezonas turpmÄkÄs sacensÄ«bas!