.

.

 ORCi WORLD CH'15  

 

 

 IYT TRAINING 

 
 

 

 

 

;

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

MMM

 

Ar jauno LST jahtu MMM šosezon paredzÄts piedalÄ«ties gan handikapa sacÄ«kstÄs gan One Design PÄ DÄnijÄ. Jahtai šobrÄ«d pasÅ«tÄ«ts Ä«pašs ORC buru komplekts ,  lai uzlabotu sacÄ«kšu balli startiem Muhu Vain Regatta un German Open, kÄ arÄ« vietÄjÄs sacÄ«kstÄs LatvijÄ. Laivas apakšai izmantots Durepox pÄrklÄjums, kas samazina berzi un nodrošina vÄl labÄku Å«dens barjeru. Izmantojot iepriekšÄjo pieredzi, šosezon izmÄÄ£inÄsim dažus jaunus takelÄžas trimmes risinÄjumus. RedzÄsim, kÄ tie darbojas tuvÄkajÄs nopietnÄkajÄs OD sacÄ«kstÄs VÄcijÄ. MMM šobrÄ«d ir vienÄ«gÄ šÄdÄ veidÄ sagatavotÄ jahta LatvijÄ. Ceram uz labiem rezultÄtiem šosezon un, lai mums veicas!
Dažas bildes no sacÄ«kstÄm Helsinkos  skatit