.

.

 ORCi WORLD CH'15  

 

 

 IYT TRAINING 

 
 

 

 

 

;

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

MUHU VAIN'11

LST komanda ar jahtu MMM atgriezusies LatvijÄ no lielÄkÄs jÅ«ras jahtu regates BaltijÄ - Muhu Vaina Regatt'11
Muhu Vaina Regatt'11 ORC II grupÄ 7 posmu kopvÄrtÄjumÄ LST komanda ierindojÄs 11. vietÄ 22 jahtu konkurencÄ. KopumÄ sacÄ«kstÄm tika pieteiktas 99 jahtas. Šogad, neraksturÄ«gi Muhu Vainai, pÅ«ta diezgan spÄcÄ«gi vÄji, un 80% distances aizritÄja brÄ«vos kursos. LST jahtai MMM X-35 OD bija lielÄkÄ ORC balle grupÄ un priekšrocÄ«ba - boju sacÄ«kstÄs un mÄrenÄkÄ vÄjÄ. To arÄ« pierÄda rezultÄti 6. un 7. etapÄ - LST komanda attiecÄ«gi ierindojÄs 5. un 4. vietÄ, rezultÄti.
Seci
nÄjums - mazliet pievÄ«la mums labvÄlÄ«gi laika apstÄkļi un jahtas trimme. KopumÄ sacÄ«kstes aizvadÄ«tas labi, bez nopietnÄm tehniskÄm problÄmÄm, kas ir svarÄ«gi, gatavojoties Pasaules ÄempionÄtam DÄnijÄ. No Latvijas tika pieteiktas vÄl trÄ«s jahtas - KOLIBRI, EXANTE un GALAXI, taÄu visas izstÄjÄs dažÄdu tehnisku iemeslu dÄļ.
LST komanda - Andrejs Buls, Andris Buls, Igors Nikolajevs, Edgars ZaÄ·is, Miks Balodis, Toms TutÄns, Edgars Kerijs, Uldis Iltners. Paldies mÅ«su atbalstÄ«tÄjiem! Regates oficiÄlÄ mÄjaslapa.... http://www.muhuvain.ee/en

               
                 ULDIS, KÅAZ, ANDREJS, EDŽA, FÄÄA, JURÄ¢IS, ZAĶIS, TOMIÅŠ