.

.

 ORCi WORLD CH'15  

 

 

 IYT TRAINING 

 
 

 

 

 

;

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

RADIO 101

SpÄlÄjam kuģīšos - LST šodien radio 101 studijÄ 16:30 kopÄ ar Egonu Reiteru 


 

ŠonedÄļ (no 30. maija) Latvian Sailing Team sadarbÄ«bÄ ar Radio 101 piedÄvÄ katru dienu ap 16:30 spÄlÄt kuģīšus ÄterÄ kopÄ ar Egonu Reiteru. PrecÄ«zÄk sakot: bÅ«s jÄspÄlÄ kuģīšu radio versija, kur tev ir jÄzvana uz studiju un ar trÄ«s šÄvieniem jÄtrÄpa vismaz vienu reizi 5-lauciÅu kuģītÄ«, kurš „noslÄpts“ 5 x 5 lauciÅÄ, attiecÄ«gi horizantÄli „RADIO“ un vertikÄli cipari no 1 - 5.

 

Ja trÄpÄ«si vismaz vienu reizi - tu kvalificÄjies finÄlam, kur nedÄļas balvas iegÅ«s tie, kuri ir visvairÄk reižu trÄpÄ«juši. TaÄu iespÄjams tev pietiks pat ar vienu precÄ«zu šÄvienu. Ja lielÄkais trÄpÄ«jumu skaits kÄdam no jums sakritÄ«s, mÄs veiksim lokÄlo izlozi. TurklÄt, lai atvieglotu tavu uzdevumu, mÄs piedÄvÄjam pie trešÄ šÄviena pajautÄt Egonam - vai ir laba doma šaut, piemÄram, R-4. TÄ teikt - notÄmÄ kÄrtÄ«gi!

NedÄļas balva – vienam uzvarÄtÄjam piedalÄ«šanÄs regatÄ, otram –  burÄšanas apmÄcÄ«bas kurss no Latvian Sailing Team.