.

.

 ORCi WORLD CH'15  

 

 

 IYT TRAINING 

 
 

 

 

 

;

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


RUDENS KAUSA REGATÄ 2012 LATVIAN SAILING TEAM STARTÄ TRĪS JAHTU KOMANDÄS - AMBER SEA, KARAMBA & RŪTA 
Septembra pÄdÄjÄ nedÄļas nogalÄ jahtklubÄ "Auda" tradicionÄli notika viena no visveiksmÄ«gÄk organizÄtajÄm regatÄm LatvijÄ. Šogad LST komanda sacÄ«kstÄs piedalÄ«jÄs trÄ«s jahtu komandÄs - "Amber Sea" Cyclades 43 kapteinis Andrejs Buls, "Karamba" Bavaria 38 kapteinis Rihards Vaivods un "RÅ«ta" Gib Sea 106 kapteinis Egils KrÅ«miÅš. 
Piektdienas vakarÄ bija paredzÄts Rudens Kauss'12 pirmais posms, kuram bija jÄnotiek jau tumsÄ. TaÄu paredzÄtais brauciens tika atlikts nezinÄmu iemeslu dÄļ !!!)
OtrajÄ un trešajÄ sacÄ«kšu dienÄ laika apstÄkļi bija ideÄli un kopÄ tika doti 6 starti visÄs trÄ«s ieskaites grupÄs. 

KopvÄrtejumÄ otrajÄ grupÄ pÄrliecinoši uzvarÄja jahta "Karamba". "Amber Sea" palika trešie, zaudÄjot vienu punktu jahtai "Blondy". Jahta "RÅ«ta " kopvÄrtÄjumÄ ieÅÄma piekto vietu trešajÄ grupÄ.
Paldies sacÄ«kšu organizÄtajiem jahtklubam "Auda" un protams visiem dalÄ«bniekiem.....
rezultÄti šeit