.

.

 ORCi WORLD CH'15  

 

 

 IYT TRAINING 

 
 

 

 

 

;

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

X-41 OD ESTONIAN ChAMPIONSHIP - EST/LAT/RUS "PREMIUM" SAILING TEAM 1.VIETA

NedÄļas nogalÄ 11.un12.maijÄ PiritÄ, TallinÄ norisinÄjÄs pirmÄs šÄ«s sezonas X-41 OD sacÄ«kstes, kurÄs tika pieteiktas piecas spÄcÄ«gÄkÄs Z Eiropas komandas šajÄ klasÄ. Divas igauÅu - "OLIMPIC CASINO" un "FORTE" sailing team, viena somu - "CRAMO", viena somu/zviedru - "XINI" un viena igauÅu/latviešu/krievu  komanda - "PREMIUM" sailing team. SpÄ«tÄjot miglai sacÄ«kšu pirmajÄ dienÄ 4 starti olimpiskajÄs distancÄs tika doti. Visos Äetros etapos jahtas turÄjÄs ciešÄ grupÄ un tika novÄrota bieža lÄ«deru maiÅas. PÄc pirmajiem diviem startiem ar vienÄdu punktu skaitu pirmo vietu dalÄ«ja OLIMPIC CASINO un PREMIUM, 1. un 2.vieta attiecÄ«gi pa braucieniem. CeturtajÄ un, kÄ izrÄdÄ«jÄs velÄk, arÄ« pÄdÄjÄ šo sacÄ«kšu braucienÄ, uzvaru no rokÄm izlaida OLIMPIC CASINO, pieļaujot rupju kļūdu pie pÄdÄjÄs distances zÄ«mes. KopvÄrtÄjumÄ - PREMIUM sailing team - 1.vieta, CRAMO - 2. vieta, OLIMPIC CASINO - 3.vieta, XINI sailing team - 4.vieta un FORTE team - 5.vieta.Apsveicam PREMIUM sailing team apvienoto igauÅu/latviešu/krievu komandu ar uzvaru! PREMIUM sailing team stÅ«rmanis sacÄ«kstÄs  - Latvian Sailing Team sacÄ«šu konsultants Mati Seps. Komandas kapteinis Priit Tammemagi. LST komandu PREMIUM sailing team sastÄvÄ pÄrstÄvÄja vienÄ«gais latvietis komandÄ - Andrejs Buls, trimme.....