.

.

 ORCi WORLD CH'15  

 

 

 IYT TRAINING 

 
 

 

 

 

;

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

KIELER WOCHE'13 REGATÄ LST KOMANDA 9 VIETÄ KOPVÄRTÄJUMÄ 14 JAHTU KONKURENCÄ

LST jahta BELLATRIX iziet uz starta Kieler Woche Alpha sacÄ«kstÄ ar vienas dienas nokavÄšanos un saÅem DNC pirmÄs dienas trijos etapos. MainÄ«gos laika apstÄkoļos tehniski veiksmÄ«gi noburÄti visi 5 atlikušie etapi. AttiecÄ«gi 3; 8; 4; 6 un 6 vieta, kas sacÄ«kšu kopvÄrtejumÄ dod 9. vietu. TeorÄtiski pÄc pÄdÄjo trÄ«s dienu rezultÄta komanda tiek pieciniekÄ, bet nokavÄta sacÄ«kšu pirmÄ diena un treniÅi. TÄds ir sports un rezultÄts nepielÅ«dzams. RegatÄ pÄrstÄvÄtas komandas no VÄcijas, Krievijas, Polijas un Latvijas. pirmo vietu kopvertejumÄ izcÄ«na jahta SILVA-HISPANIOL GER Evento 42 Kapt. Denis Gehrlein otrie X-DAY GER XP-44 kapt. Niels Gauter un treša vieta XENIA GER XP-44 kapt. Ralf Lassig.....