.

.

 ORCi WORLD CH'15  

 

 

 IYT TRAINING 

 
 

 

 

 

;

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

KONTAKTI  ±±
  


LATVIAN SAILING TEAM BiedrÄ«ba*  

         R.n. 40008135406
         Jur.adrese: Liepu iela1-16, Carnikava, Carnikavas novads, LV-2163
         FaktiskÄ adrese: BrÄ«vÄ«bas iela 193 E, RÄ«ga, LATVIA
         Konta No.: LV08HABA0551024493634, AS Swedbank, HABALV22

         OD Sporta Jahtu Centrs LST konts:  LV24HABA0551040057384

 

         e-pasts:LST@latviansailingteam.lv
         facebook:Latvian Sailing Team

         Tel.:  00 371 29171615
                  00 371 26587222 
         Web.:www.latviansailingteam.lv         
      

         LST sacÄ«kšu jahtu bÄze "Ostasskatos" ĶīpsalÄ, Matrožu iela 15, RÄ«ga....

          


           *BiedrÄ«bai Latvian Sailing Team ir piešÄ·irts SabiedriskÄ labuma organizÄcijas statuss, kas ziedotÄjorganizÄcijÄm ļauj saÅemt nodokļu                                               atvieglojumus