.

.

 ORCi WORLD CH'15  

 

 

 IYT TRAINING 

 
 

 

 

 

refrigerant gas, Freon, R134, R404, R407, R410
;

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

LST JAHTAS

BELLATRIX
X-41 (OD) One Design    
www.x-41.com
Boat of the Year 2008
Latvian Sailing Team jahta BELLATRIX izÄ«rÄta, no Saillogic NorvÄÄ£ija, dalÄ«bai 2013 gada treniÅos un dalÄ«bai Muhu Vain Regatta'13 un ORCi Eiropas ÄempionÄtÄ ZviedrijÄ

 • Kieler Woche Alpha - 7. vieta
 • AVANTIME ORC international Europian Championship -  10.vieta
 • Muhu Vaina Regatta'13  - 4. vieta
 

BELLATRIX
X-41 (OD) One Design    
www.x-41.com
Boat of the Year 2008
Latvian Sailing Team jahta BELLATRIX izÄ«rÄta, no Saillogic NorvÄÄ£ija, dalÄ«bai 2012 gada treniÅos un dalÄ«bai divos pasaules ÄempionÄtos
Pasaules lÄ«meÅa (ISAF) aprites sacÄ«kšu laiva pilnÄ«bÄ konkurÄtspÄjÄ«ga dalÄ«bai gan OD (one design) gan ORC,IRC,IMS sacÄ«kstÄs

 • Keisari Baltic Offshore Week'12 - 4. vieta
 • Audi ORC International World Championship'12 - 21.vieta
 • X-41 OD Pasaules ÄempionÄts 2012 - 7. vieta
 

 ANANDA
X-41 (OD) One Design    
www.x-41.com
Boat of the Year 2008
Latvian Sailing Team jahta ANANDA izÄ«rÄta, no X-Yachts Estonia, dalÄ«bai 2009, 2010 gada treniÅos un sacÄ«kstÄs
Pasaules lÄ«meÅa (ISAF) aprites sacÄ«kšu laiva pilnÄ«bÄ konkurÄtspÄjÄ«ga dalÄ«bai gan OD (one design) gan ORC,IRC,IMS sacÄ«kstÄs

 • Latvijas ÄempionÄts'09 - 1. vieta
 • Eiropas ÄempionÄts'09 - 8.vieta
 • Baltic Open Regatta'09 - 1. vieta
 • Muhu Vain Regatta'10 - 3. vieta
 • Pasaules ÄempionÄts'10 - 14. vieta
 
 

 MAMMA
X-46 (PC) Performance Cruiser     
http://www.x-yachts.dk/ 
LST jahta MAMMA  - piÅmÄ komandas sacÄ«kšu jahta, sÄkot projektu 2007. gadÄ
UzvarÄjusi visÄs Latvijas regatÄs 2008. gadÄ
Ä»oti sportiska jahta - bet ar pilnu komforta aprÄ«kojumu, piemÄrota gan VIP pasÄkumiem gan jÅ«ras jahtu sacÄ«kstÄm

 • Sony Baltic Open'08 - 4. vieta
 • Latvijas ÄempionÄts'08 - 1.vieta
 • Baltic Breeze'09 - 1. vieta
 
 
 

  MMM
X-35 (OD) One Design    www.x-35.com

MMM - LST sacÄ«kšu jahta nomÄta no Sailing Center (Igaunija) dalÄ«bai sacÄ«kstÄs 2011. gadÄ un atsevišÄ·Äm sacÄ«kstÄm (Pirelli Cup) VidusjÅ«rÄ 2008. gadÄ
Jahta labÄk piemÄrota one design Ä«sajÄm boju sacÄ«kstÄm, bet ir pietiekoši konkurÄtspÄjÄ«ga ORC,ORC Club, IRC un IMS vai LYS sacÄ«kstÄs

 • X-35 OD Pasaules ÄempionÄts'11 - 18. vieta
 • Baltic Sailing Week'11 - 1. vieta
 • Helsinki Cup'11 - 3. vieta
 • Kieler Woche'11 (Silvers Band B) - 3. vieta
 

 

49er (Olimpic Class)     http://www.49er.org/ 
JaunÄkÄ OlimpiskÄ klase burÄšanÄ
Viena no visekstrÄmÄkajÄm burÄšanas klasÄm - (vinserfings divatÄ), kas prasa labu fizisko sagatavotÄ«bu un pieredzi
Komanda jahtu izmanto izklaidei un treniÅiem - sportiskÄs formas uzturÄšanai

 
 
 

 EVO/microCARAMBA
Micro 
PopulÄrÄkÄ jahtu klase LatvijÄ
ParedzÄta pÄrsvarÄ sacÄ«kstÄm upÄs un ezeros (UsmÄ)
IedalÄs trijÄs divÄ«zijÄs - Proto, Racer un Cruiser

 • Pasaules ÄempionÄts'11 - 1. vieta Racer grupÄ


 
 

 

  NICOLE-4
X-35 (OD) One Design    www.x-35.com

NICOLE-4 - LST sacÄ«kšu jahta nomÄta no X-Yachts (Somija) dalÄ«bai sacÄ«kstÄs 2008. gadÄ VÄcijÄ
AtsevišÄ·s Latvian Sailing Team projekts mix latviešu/igauÅu apvienotÄ komanda

 • X-35 OD Eiropas ÄempionÄts'08 - 3. vieta 
 • Pirelli Cup'08' - 5. vieta

 
 
 

 

 

refrigerant gas, Freon, R134, R404, R407, R410