.

.

 ORCi WORLD CH'15  

 

 

 IYT TRAINING 

 
 

 

 

 

refrigerant gas, Freon, R134, R404, R407, R410
;

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

LATVIAN SAILING TEAM SACĪKŠU REZULTÄTI       15/14/13/12/11/10/09/08/07

2015

Asia Open 2015 championship (Thailand) Platu 25 - LST komanda ar izÄ«rÄtu jahtu STINGRAY izstÄjusie no sacÄ«kstÄm tehnisku iemeslu dÄļ 
Usmas kauss Platu 25 1.posms - VOODOO 1. vieta, BAILARINA 2. vieta
Platu 25 2. posms, RÄ«ga - VOODOO 1. vieta, BAILARINA 3. vieta
Engures kauss, Platu 25 3. posms - VOODOO 2. vieta, BAILARINA 3. vieta
Platu 25. 4. posms, RÄ«ga - VOODOO 2.vieta, BAILARINA 3. vieta
Latvijas ÄempionÄts jÅ«ras jahtÄm - 1. vieta, jahta GURU Grand Soleil 42S
RÄ«gas atklÄtais ÄempionÄts Platu 25 klasÄ - BAILARINA 1. vieta, VOODOO 5. vieta
Latvijas Platu 25 ÄempionÄts 5. posms - VOODOO 3. vieta, BAILARINA (masta bojÄjumsi, izlaisti divi posmi) 5. vieta
Usmas Kempinga kauss - VOODOO 3. vieta
Rudens Kauss 6. posms - VOODOO 1. vieta, BAILARINA 2. vieta

       Platu 25 2015.gada balvas izcÄ«Åas rezultÄti 6. posmos - VOODOO 1. vieta, BAILARINA 3. vieta
 

                                                               Jahtas BAILARINA un VOODOO Platu 25, jahta GURU Grand Soleil 42S
 

2014

Engures Kauss Platu 25 - VOODOO 1. vieta, BAILARINA masta lÅ«zums, izstÄjusies no sacÄ«kstÄm
RÄ«gas atklÄtais ÄempionÄts Sportboat klasÄm - VOODOO 1. vieta, BAILARINA 2. vieta
Usmas kauss - VOODOO 1. vieta, BAILARINA 2. vieta
Rudens Kauss - BAILARINA 1. vieta

                                                                                        Jahtas BAILARINA un VOODOO Platu 25

2013

X-41 OD Estonian Championship - 1. vieta, jahta PREMIUM X-41 OD(mix. est/lat team)
Latvijas Jahtkluba sezonas atklÄšanas regate - 1. vieta, jahta GURU Grand Soleil 40R
"Mikro" klases Eiropas kausa posms Latvija racer divīzija - 1. vieta, jahta EVO
"Mikro" klases Eiropas kausa posms Pleskava, Krievija - 1. vieta, jahta ESTRELLA
Kieler Woche'13, Kiel Cup Alpha Ķīle, VÄcija - 7.vieta, jahta BELLATRIX X-41 OD

AtklÄtais Latvijas ÄempionÄts jÅ«ras jahtÄm  -  4. vieta, jahta BELLATRIX X-41 OD
Muhu Vain Regatta Igaunija  -  4. vieta, jahta BELLATRIX X-41 OD
Avantime ORCi European Championship Sandhamn, Zviedrija  -  10. vieta, jahta BELLATRIX X-41 OD


                                                                                                          Jahta BELLATRIX X-41 OD, ESTRELLA Mikro

 

2012

AtklÄtais Latvijas ÄempionÄts jÅ«ras jahtÄm - 7. vieta, jahta BELLATRIX
Keisari Baltic Offshore Week , Helsinki, Finland - 5. vieta, jahta BELLATRIX
Audi ORCi World Championship'12, Helsinki, Finland - 21. vieta, jahta BELLATRIX
X-41 One Design World Championship, Helsinki, Finland - 7. vieta, jahta BELLATRIX
Rudens Kauss'12 , Daugava,Rīgas jūras līcis - 1. un 3. vietas, jahtas CARAMBA un AMBER SEA
Riga Match Race Cup, Daugava, - 3. vieta...

                                                               Jahta BELLATRIX X-41 OD 

 

2011

HELSINKI CUP - Helsinki - 2. vieta, jahta WEBMEDIA X-35 OD
RÄ«gas atklÄšanas regate - Daugava - 2. vieta, jahta MMM
Lielupes atklÄšanas regate - Lielupe - 4. vieta, jahta MMM
Baltic Sailing Week'11 - Rīgas līcis - 1. vieta, jahta MMM
12 Stundu regate - Rīgas līcis - 1. vieta, jahta MMM
KIELER WOCHE'11 "Kiel Cup Alpha" - VÄcija - 8. vieta, jahta MMM
KIELER WOCHE'11 "Silbernes Band Race" - VÄcija - 3. vieta, jahta MMM
X Yachts Finland Cup'11 - Hanko (Somija) - 3. vieta, jahta MMM X-35 OD
Latvijas ÄempionÄts JÅ«ras jahtÄm - RÄ«gas LÄ«cis - DSQ, jahta MMM 
Muhu Vain Regatta - Igaunija - 11. vieta, jahta MMM
X-35 One Design WORLD CHAMPIONSHIP - Arhus (DÄnija) - 18. vieta, jahta MMM/WEBMEDIA
Engures jahtkluba slÄgšana - lÄ«cis - vieta netika skaidri definÄta, bet pie šÄ« formÄta - iespÄjams pÄdÄjÄ (kool)
RUDENS KAUSS'11 - Daugava, RÄ«gas lÄ«cis, 1. vieta 3 etapu summÄ, jahta MMM

                                                              
Jahta MMM/WEBMEDIA  X-35 OD

 

2010 

RÄ«gas LÄ«Äa regate JevgÄÅija Kanska ceļojošÄ kausa izcÄ«Åa - RÄ«gas jÅ«ras lÄ«cis  - 1. vieta, Jahta ANANDA
Latvijas JÅ«ras BurÄšanas AtklÄtÄ ÄempionÄta regate 2010 - RÄ«ga-Kuiviži-Kihnu(Igaunija) -  4. vieta, Jahta ANANDA
Muhu Vain Regatta'10 - PÄrnava-Romassaare-Virtsu-Dirhami (Igaunija) - 3. vieta, Jahta ANANDA
X-41 (one design) Pasaules ÄempionÄts - Arendaal, NorvÄÄ£ija - 14. vieta, Jahta ANANDA (latviešu komanda)
Trīsstūra kauss 2010 - Rīgas jūras līcis. 3. vieta, Jahta ANANDA
ORC Pasaules ÄempionÄts - Flensburg,VÄcija - 11. vieta, Jahta Bering/ANANDA (mix igauÅu/krievu komanda)
Rudens Kauss 2010 - Daugava-Rīgas jūras līcis, 2. vieta, jahta ANANDA

                                                              Jahta ANANDA X-41 OD

2009

RÄ«gas pilsÄtas sezonas atklÄšanas sacensÄ«bas burÄšanÄ - Andrejostas jahtklubs-Daugava. 1. vieta, OrganizÄtors LatvianSailingTeam, Jahta ANANDA
Baltic Open Regatta'09 - PÄrnava- Roja-Roomassaare-LiepÄja. 1. vieta, Jahta ANANDA
Eiropas ÄempionÄts X-41, Ķīle (VÄcija), Kieler Woche'09 - Latviešu/Krievu Mix. komanda. 8. vieta, Jahta ANANDA
Latvijas JÅ«ras BurÄšanas AtklÄtÄ ÄempionÄta regate 2009 - RÄ«ga-Skulte-Roja-Engure. 1. vieta, Jahta ANANDA
Dizaina un Jahtu festivÄls Baltic Breeze'09 - Daugava. 1. vieta, Jahta MAMMA
Trīsstūra kauss 2009 - Rīgas jūras līcis. 4. vieta, Jahta MAMMA
Rudens Kauss 2009 - Daugava-Rīgas jūras līcis. 2. vieta, Jahta MAMMA
 

                                                              Jahtas MAMMA X-46 PC, ANANDA X-41 OD

2008

RÄ«gas pilsÄtas sezonÄs atklÄšanas sacensÄ«bas burÄšanÄ - Andrejostas jahtklubs-Daugava. 1. vieta, 18 dalÄ«bnieki grupÄ.
Sony Baltic Open Regatta 2008 - KlaipÄda-Palanga-PÄvilosta-Ventspils-Ruhnu-Roomassaare. 4. vieta, 12 dalÄ«bnieki grupÄ.
Muhu Vain Regatta - Igaunija. Jahta izstÄjusies no sacÄ«kstÄm pÄc Äetriem nobrauktiem etapiem - kapteiÅa traumas dÄļ.
Latvijas jÅ«ras burÄšanas atklÄtÄ ÄempionÄta regate 2008 - RÄ«ga-Engure-Roja-Ventspils. 1. vieta, 8 dalÄ«bnieki grupÄ.
RÄ«gas ÄempionÄts jÅ«ras jahtÄm - Daugava. 1. vieta, 8 dalÄ«bnieki grupÄ.
Trijstūra kauss 2008 - Rīgas jūras līcis. 3. vieta.
Rudens kauss 2008 - Daugava-Rīgas jūras līcis. 1. vieta, 8 jahtas.
RÄ«gas slÄgšana 2008 - 1. vieta, 9 jahtas.

                                                                Jahta MAMMA X-46 PC

Igaunija, Tallinas Kauss x-41 - mix. Komanda Latvian Sailing Team, pÄrstÄv Andrejs Buls, Oskars Kaminskis, 1 vieta.
Divas Trešdienu SacÄ«kstes, Igaunija - mix. Komanda Latvian Sailing Team, pÄrstÄv Andrejs Buls, Oskars Kaminskis, Indars KalniÅš, MÄrtiÅš Jirgensons. Jahta "Berings" x-41 (x-yachts one design). RezultÄts - divas pirmÄs vietas divÄs dažÄdÄs sacÄ«kstÄs, 9 jahtas grupÄ.
VÄcija, Ķīles nedÄļa, Eiropas cempionÄts x-35 (x-yachts one design). Bronzas medaļa 17 laivu konkurencÄ, latviešu/igauÅu jauktÄ komanda - Latvian Sailing Team pÄrstÄv Andrejs Buls, Indars KalniÅš un Gatis Graudums.
ItÄlija, Santa Ligure - Pirelli cup x-35 (x-yachts one design) 5 vieta 18 laivu konkurencÄ. IgauÅu/Latviešu/Somu jauktÄ komanda - Latvian Sailing Team pÄrstÄv Andrejs Buls.
RÄ«ga, Daugava, MÄra Gaiļa kauss Micro. 1 vieta 8 laivas grupÄ. Latvian Sailing Team pÄrstÄv Andrejs Buls, Gatis Graudums, kapteinis Valters RomÄns.

 

                                                                Jahtas My Car X-35 OD, Nicole-4 X-35 OD, Bering X-41 OD

2007

RÄ«gas Sezonas AtklÄšana - 3. vieta
ApkÄrt RoÅu Salai 2007 - 1. vieta
Latvijas AtklÄtais ÄempionÄts - 4.vieta
12 stundu regate - 1.vieta
Trīsstūra Kauss 2007 - 2.vieta
Rudens Kauss 2007 - 1.vieta
Jahtkluba "Auda" Sacīkste - 1.vieta
RÄ«ga slÄgšana - 2.vieta
Jahtkluba "Auda" sezonas slÄgšana - 3.vieta
Latvijas Jahtkluba SlÄgšana  - 1.vieta  

                                                               Jahta MAMMA X-46 PC 

refrigerant gas, Freon, R134, R404, R407, R410