.

.

 ORCi WORLD CH'15  

 

 

 IYT TRAINING 

 
 

 

 

 

;

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Latvian Sailing Team TRENIÅI DAUGAVÄ PIRMS DOŠANÄS UZ -  BOW'12, AUDI ORC WORLD Ch'12 un X-41 OD WORLD Ch. Jahta BELLATRIX 

   Jahta devusies ceÄ¼Ä uz Somijas galvaspilsÄtu Helsinkiem, kur no 2. augusta lÄ«dz 15. augustam notiks trÄ«s lielÄkÄs jÅ«ras burÄšanas sacÄ«kstes ZEiropÄ. 3-4. augusts - Baltic Offshore Week. 7-11. augusts Audi ORC Intenational World Championship, kurÄ jau šobrÄ«d pieteikušÄs 150 jahtas un tas ir lielÄkais jÅ«ras burÄšanas notikums ZEiropÄ .12-15. augusts X-41 One Design tipa laivÄm - World Championship'12, šobrÄ«d pieteiktas kopÄ 9. ļoti spÄcÄ«gas kungu un 1. dÄmu komanda no NorvÄÄ£ijas. 
Baltic Offshore Week ir kÄ iesildÄ«šanÄs sacÄ«kste pasaules ÄempionÄtiem un gaidÄma stipra konkurence jau pirmajÄ sacÄ«kstÄ...