.

.

 ORCi WORLD CH'15  

 

 

 IYT TRAINING 

 
 

 

 

 

;

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

OSKARS KAMINSKIS - mainsail trimm

1963 g. RÄ«ga, LST DibinÄtÄjs, valdes loceklis
Dzimis 1963 gadÄ, absolvÄjis RÄ«gas MedicÄ«nas InstitÅ«tu, 13 gadus vadÄ«jis Sony korporÄcijas Baltijas PÄrstÄvniecÄ«bu. 
AtbalstÄ«jis Baltic Open regati - piesaistot par Ä£enerÄlsponsoru Sony (2008). PiedalÄ«jies 2007,2008,2009 un 2010 gada Latvijas un Igaunijas regatÄs LST jahtu MAMMA un ANANDA komandas sastÄvÄ, 1-Äs klases stÅ«rmanis