.

.

 ORCi WORLD CH'15  

 

 

 IYT TRAINING 

 
 

 

 

 

;

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

RIHARDS PRIEDÄ«TS - genoa trimm
 
1988 g., RÄ«ga, priekšburu trimme, LST no 2008. gada.
Ar burÄšanu sÄka nodarboties 2000. gadÄ jahtklubÄ „Auseklis”-MangaļsalÄ. PirmÄs Å«dens gaitas sÄkÄs ar „Optimist” buru laivu. 2002. gadÄ ieguva Latvijas Äempiona titulu „Optimist” klasÄ (A grupÄ). 2002. gada Igaunijas atklÄtÄ ÄempionÄta uzvarÄtÄjs. 2003. gadÄ Latvijas ÄempionÄtÄ 3. vieta „Optimist” klasÄ. PiedalÄ«jies arÄ« daudzÄs citÄs Igaunijas un Lietuvas regatÄs, kurÄs finišÄjis pirmajÄ desmitniekÄ. PÄc Optimist kases pÄrgÄjis uz „470” klasi, kurÄ noburÄjis aptuveni divus gadus. PiedalÄ«jies gan Latvijas, gan Igaunijas sacensÄ«bÄs. PiedalÄ«jies arÄ« Latvijas sacensÄ«bÄs „Laser” klasÄ, kurÄs arÄ« ieguvis godalgotas vietas. 2007. gadÄ ieguvis 3. vietu Usmas kausa sacensÄ«bÄs „Laser” klasÄ, kÄ arÄ« 3. vietu Optimista kausa sacensÄ«bÄs „Laser” klasÄ. Latvijas Äempiona tituls 2008 un 2009 g. ar LST jahtÄm MAMMA un ANANDA. 2008. gadÄ uzÅemts Latvian Sailing Team komandÄ uz  jahtas „Mamma”.