.

.

 ORCi WORLD CH'15  

 

 

 IYT TRAINING 

 
 

 

 

 

;

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

RIHARDS VAIVODS - tactician/helm
 

1975 g. RÄ«ga, LST no 2007 g.
Ar burÄšanu sÄka nodarboties 1983. gadÄ Latvijas CentrÄlajÄ JahtklubÄ. 
BurÄjis ar vairÄkÄm švertlaivu klasÄm – Optimist, LuÄ-M, LuÄ, LuÄ-2, Laser-radial, Laser, Europe, 470, Snipe. Švertlaivu klasÄs iegÅ«ti 9 Latvijas Äempiona tituli, kÄ arÄ« neskaitÄmas godalgotas vietas. Piedalijies starptautiskÄs sacensÄ«bÄs IgaunijÄ, LietuvÄ, KrievijÄ, VÄcijÄ, BaltkrievijÄ, SomijÄ, kur izcÄ«nÄ«tas uzvaras un daudzas godalgotas vietas. No 1990. gada LR burÄšanas izlases dalÄ«bnieks. VÄlÄk burÄšanas gaitas turpinÄtas uz kreiserjahtÄm, kur par lielÄkajiem panÄkumiem uzskatÄmi 2 „TrÄ«sstura kausi”, kas iegÅ«ti ar jahtu „BÄrta”, tÄpat 3. vieta Lietuvas atklÄtajÄ ÄempionÄtÄ ar jahtu „BÄrta”. TÄpat iegÅ«tas uzvaras un godalgotas vietas daudzÄs LR regatÄs. Kopš 2007 g. Latvian Sailing Team komandÄ